נט המשפט

ליגל + נט המשפט בסינכרון מושלם

תוכנת ליגל מושכת מנט המשפט את כל המידע הקיים בתיקי בית המשפט המתנהלים תחת רישיון עורך הדין שלך.
התוכנה מבצעת סנכרון עם אתר נט המשפט ומייבאת את המידע החדש ישירות לתיק הלקוח וזאת ללא צורך בהתערבות יד אדם.
כל חומר היורד לתוכנה מעדכן את המשתמש בהתראה למסך כי ירד מידע חדש מנט המשפט עם פרוט התיק אליו הוא משתייך.
התוכנת הליגל תחת הלשונית נט המשפט תוכלו למצוא את כל המידע שיורד על פי הנושא שלו בצורה מרוכזת וכן תוכל לקבל תמונת מצב על מה שירד בסנכרון האחרון בחלון מרכז.