ליגלסט - הכנת בקשות בהתאם לתקנות

בהתאם לתקנות החדשות של סד״א - סדר הדין האזרחי

ליגלסט הכנת בקשות בהתאם לתקנות הינו ממשק המאפשר למשתמש בתוכנת ליגל להכין בקשות בהתאם לתקנות החדשות של הסד"א וכן מאפשר לייצר בקשות המותאמות להגשה לבית המשפט במערכת נט המשפט.

הממשק מאפשר למשתמש לבחור את מיקומי הכותרות עבור הנספחים וכן מאפשר למשתמש לבחור האם הסימון של הנספח יהיה נומרי או אלפא בתי.

בממשק ליגלסט הכנת בקשות בהתאם לתקנות שתלנו לנוחיותכם מערכת לעבודה עם מסמכי PDF ניתן לבצע כיווץ והתאמה של מסמכי PDF לגודל המאושר להגשה במערכת נט המשפט, וכן כלי לפיצול ואיחוד של מסמכי PDF.