CRM

איסוף לידים ועוד

CRM בתוכנת ליגל מאפשר לך לנהל את קשרי הלקוחות ביעילות וצורה פשוטה וקלה. מערכת ה CRM שלנו מאפשרת לך לנהל את שיחות הטלפון את התזכרות המשימות ואת כל הדרוש לך בתיק הלקוח וזאת בצורה פשוטה וקלה.  מערכת ה CRM  של תוכנת ליגל מאפשרת למערכות חיצוניות הנהלות קמפיינים לאיסוף לידים להזין אותם ישירות לתוכנה לתיק מתעניינים ולנהל את הקשר עם המתעניינים בעזרת ה CRM וזאת בקלות ופשטות על ידי API הקיים בתוכנת הליגל וללא צורך בהתערבות המשתמש.