יומן

יומן Legal - יומן דו כיווני ורב משתתפים

יומן תוכנת ליגל הינו יומן דו כיווני ורב משתתפים.

יומן ליגל מאפשר שיקוף של כל יומני העובדים וריכוזם ביומן אחד לנוחות מנהלי המשרד והלו"ז. יומן ליגל מסתנכרן עם יומנים חיצונים יומן אווטלוק ויומן גוגל וניתן לשקפו גם במכשירים סלולריים על ידי סינכרונו עם היומן הפעיל במכשירך. כמו-כן יומן ליגל מציג את התזכורת הקבועות לכל יום ויום שהוגדרו על ידי המשתמש . כל פעולה ביומן ששויכה לתיק מסוים תופיע גם בתיק הלקוח כארוע.

יומן ליגל מחובר בעזרת מערכת נט סינק ליומן מנהל בתי משפט ומציג את כל הדיונים מנט המשפט הרשומים תחת רישיון עורך הדין של המשתמש וזאת בתנאי שהמשתמש הזין את מספרי תיקי בית המשפט במקום המיועד לכך בתוכנה, ובכל ביצוע של סנכרון עם נט המשפט המערכת תמשוך דיונים ותתייק אותם אוטומטית ביומן ובתיק הלקוח, יומן הליגל מאפשר למשתמש בתוכנה לייצר יומן הופעות בחיתוכים שונים וכך לשקף למנהל המשרד את מצב ההופעות בבתי המשפט השונים.