Legal בענן

לעבוד מכל מקום בכל זמן

תוכנת ליגל בענן מאפשרת לעבוד מכל מקום בעזרת מחשב נייד. תוכנת ליגל בענן עומדת בכל תנאי הרגולציה ועומדת בכל תקני אבטחת המידע מהמחמירים שקיימים וכל זאת תחת הקפדה על עמידה בתנאי הרגולציה החלה על עורכי-דין. תוכנת ליגל בענן מאפשרת לך לעבוד בראש שקט ולא להיות טרוד בכל הקשור להגנה על המידע שלך במקרה קטסטרופה כגון שריפה אובדן מחשב מחיקה בטעות או במזיד כופר או כל מקרה דומה כל שהחומר מגובה ושמור עבורך.
תוכנת ליגל בענן מאפשרת לך להתחרט על מחיקות של מסמכים ותיקים עד ל-180 יום וזאת בזכות תוכנית השמירה של מחיקות שאנו מפעילים בתוכנת ליגל בענן. לקוחות תוכנת ליגל בענן יכולים להנות מאפליקציית ליגל פרקטיס לסלולר ולטבלאט ללא כל עלות נוספת בהצטרפותך לתוכנת ליגל בענן אתה מחובר בכל זמן שתרצה מבלי להיות תלוי במחשב המשרדי.

תוכנת ליגל בענן מאפשרת שיתוף מידע עם כל עובדי המשרד בצורה בטוחה ומיידית בהתאם להרשאות השונות לכל משתמש. כל פעולת עריכת מסמך או הוספת מסמך למערכת מסונכרנת בזמן אמת למשתמשים הנוספים און ליין וללא עיכובים. לקוחות תוכנת ליגל בענן יכולים להנות מאפליקציית ליגל פרקטיס לסלולר ולטבלאט ללא כל עלות נוספת בהצטרפותך לתוכנת ליגל בענן אתה מחובר בכל זמן שתרצה מבלי להיות תלוי במחשב המשרדי.